Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้าและบริการ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
องค์ความรู้ ตำบลจางเหนือ
ผลงาน อบต.จางเหนือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานวิชาการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
งานบริการประชาชน
รับฟังความคิดเห็น
กระดานข่าวสาร
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
มาตราฐานการบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าว
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (19 พ.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ประจำปีงบประมาณ... (15 ต.ค. 2562)  
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 (26 ธ.ค. 2561)  
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษี... (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศเรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (14 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภ... (13 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ... (30 พ.ย. 2561)
ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 3/2561 (12 พ.ย. 2561)
ประกาศยกเลิการสอบแข่งขัน (24 ส.ค. 2561)
ประกาศการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (24 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก หน้าที่ 2 (21 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (21 ส.ค. 2561)
รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (02 ก.ค. 2561)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (02 ก.ค. 2561)
ประกาศยกเลิการสอบแข่งขัน (25 มิ.ย. 2561)
ผลคะแนนการสอบแข่งขันพนักงานจ้างตามภารกิจ (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศผลการสอบแข่งขัน พนักงานจ้างตามภารกิจ (25 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (08 มิ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (24 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประ... (11 ม.ค. 2562)  

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 25... (09 ม.ค. 2562)  

โครงการป้องกันอุบัติเหตุท... (27 ธ.ค. 2561)  

การประชุมเตรียมความพร้อม ... (21 ธ.ค. 2561)

อำเภอเคลือนที่ 2561 (20 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ... (18 ธ.ค. 2561)

การประชุมผู้ปกครองนักเรีย... (12 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างค... (06 ธ.ค. 2561)

งานพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพร... (06 ธ.ค. 2561)

ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ... (18 มิ.ย. 2561)

กิจกรรมจังหวัดเคลือนที่ปร... (15 มิ.ย. 2561)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประ... (15 มิ.ย. 2561)

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัด... (15 มี.ค. 2561)

โครงการรณรงค์แก้ปัญหาหมอก... (27 ก.พ. 2561)

กิจกรรมกีฬาตำบลจางเหนือ ... (10 ก.พ. 2561)

กิจกรรมโครงการ ครูแดร์ ปร... (22 ส.ค. 2560)

การประชุมสภา สมัยสามัญ สม... (11 ส.ค. 2560)

การประชุมสภา สมัยสามัญ สม... (04 ส.ค. 2560)

โครงการศึกษาการจัดการป่าช... (29 ก.ค. 2560)

การตรวจนิเทศการปฏิบัติราช... (22 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (31 ธ.ค. 2562)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (29 พ.ย. 2562)  
ประกาศ เรื่อง แผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (15 ต.ค. 2562)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 25... (20 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (20 มิ.ย. 2562)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ม.7 สายบ้านนายทองคำ สุยะส... (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.หมู่ที่ 2 โดยวิธีเสริม... (06 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (30 เม.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2562 (30 เม.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2562 (31 มี.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (28 ก.พ. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2562 (31 ม.ค. 2562)
ประกาศการใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (03 ธ.ค. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.หมู่ที่ 1 โดยวิธีเสริม... (04 เม.ย. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวัน มาปันสาย หมู... (04 เม.ย. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.หมู่ที่ 2 โดยวิธีเสริม... (04 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโล่งสำหรับจัดกิจกรรม อบต.จางาเ... (15 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำนาทุ่งบ้าน คอนกรีตเสร... (02 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำนาทุ่งบ้าน คอนกรีตเสร... (02 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำลำเหมืองนาทราย คอนกรี... (02 ก.พ. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ ๓ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  แฟกซ์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  E-mail : admin@jangnuea.go.th

www.jangnuea.go.th