Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้าและบริการ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
องค์ความรู้ ตำบลจางเหนือ
ผลงาน อบต.จางเหนือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานวิชาการ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
งานบริการประชาชน
รับฟังความคิดเห็น
กระดานข่าวสาร
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
มาตราฐานการบริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าว
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 พ.ย. 2562 ลำปาง แม่เมาะ อบต.จางเหนือ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ
15 ต.ค. 2562 ลำปาง แม่เมาะ อบต.จางเหนือ ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 ธ.ค. 2561 ลำปาง แม่เมาะ อบต.จางเหนือ ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562
26 ธ.ค. 2561 ลำปาง แม่เมาะ อบต.จางเหนือ ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
14 ธ.ค. 2561 ลำปาง แม่เมาะ อบต.จางเหนือ ประกาศเรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ
13 ธ.ค. 2561 ลำปาง แม่เมาะ อบต.จางเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความความเหมาะสมกับตำแหน่ง
30 พ.ย. 2561 ลำปาง แม่เมาะ อบต.จางเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
12 พ.ย. 2561 ลำปาง แม่เมาะ อบต.จางเหนือ ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 3/2561
24 ส.ค. 2561 ลำปาง แม่เมาะ อบต.จางเหนือ ประกาศการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
24 ส.ค. 2561 ลำปาง แม่เมาะ อบต.จางเหนือ ประกาศยกเลิการสอบแข่งขัน

องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ ๓ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  แฟกซ์ : ๐๕๔-๐๑๙๗๘๖  E-mail : admin@jangnuea.go.th

www.jangnuea.go.th